Servis

Opravy kávovarov sa môžu vykonávať aj priamo u zákazníka, pokiaľ sa jedná o jednoduché opravy.
V prípade rozsiahlejších zásahov, pri ktorých je potrebné kompletne demontovať skelet kávovaru a meniť niektoré z hlavných častí kávovaru, je jednoduchšie a časovo rýchlejšie vykonať opravu v našom servise.
Po prijatí kávovaru do servisu Vám bude vystavený preberací protokol so všetkými údajmi o kávovare spolu s kontaktnými údajmi servisu a zákazníka. Po zistení závady je zákazník telefonicky informovaný o zistenej závade. Zákazník je oboznámený s nákladmi na opravu kávovaru (náhradné diely+práca) a s dobou potrebnou na odstránenie závady. V prípade, že sa zákazník rozhodne vzhľadom na vek kávovaru a na cenu opravy prístroj neopraviť, servis má právo nárokovať si náklady spojené s diagnostikou kávovaru. Diagnostika kávovaru sa zákazníkovi neúčtuje v prípade opravy kávovaru alebo v prípade, že si zákazník objedná nový kávovar priamo u nás.

Objedanie servisu:

E-mail: info@profikavovary.sk
Tel: +421 911-315-900

 

Translate »