Obchodné podmienky

Doprava

OSOBNÝ ODBER
 • Osobný odber je možné uskutočniť v našej prevádzke, ktorej adresa je uvedená v sekcii Kontakt.
 • Pri osobnom odbere môžete samozrejme tovar zaplatiť pri prevzatí.
 • Platba bankou vopred – tovar vopred zaplatíte a potom si ho osobne vyzdvihnete. Pri preberaní tovaru je potrebné preukázať svoju totožnosť platným dokladom s fotografiou.
 • Osobné odbery sú pochopiteľne zadarmo

 

KURIÉRSKA A ŠPEDIČNÁ DOPRAVA
  • Tovar vám bude doručený najneskôr do 24 hodín od potvrdenia disponibility tovaru v našej kontaktnej kancelárii priamo k vášmu bytu či domu.
  • Tovar môžete platiť bankou vopred alebo dobierkou.
  • Dodanie je zabezpečené špedičnou firmou
  • cena dopravy podľa cenníku špedičnej firmy
  • Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: Zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju len keď nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.
  • Doprava je hradená zákazníkom.

 

DOPRAVA NAŠOU SPOLOČNOSŤOU
  • Tovar vám bude doručený do 24(48)hod. od potvrdenia disponzibility tovaru v našej kontaktnej kancelárii.
  • Tovar môžete zaplatit bankou vopred alebo nášmu vodičovi pri prevzatí zasielky
  • Dodanie do vzdialenosti 30km zdarma za každý další km/0,25,- eur bez dph
  • Doprava je hradená zákazníkom.

 

Záručná doba

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMÁCIA
  • Na dodávaný priemyselný tovar je Kupujúcemu (bežný spotrebiteľ, domáce použitie zariadenia) poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania (predaja) tovaru Kupujúcemu. Záručná doba na kávovary zakúpené právnickou či fyzickou osobou – teda podnikateľom, resp. pre komerčné alebo profesionálne použitie je 12 mesiacov.
  • Ku každému tovaru zakúpenému u Predávajúceho je pri jeho dodaní Kupujúcemu priložená faktúra (doklad o kúpe tovaru), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.
  • Reklamovať je možné len tovar zakúpený a úplne zaplatený u Predávajúceho.
  • Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu:Profi Kavovary, Hlavná 76, 90023 Viničné osobne počas otváracích hodín predajne, alebo ho zaslať poštou na adresu sídla spoločnosti: Profi Kavovary, Hlavná 76, 90023 Viničné. Tovar doručte čistý, mechanicky nepoškodený  vrátane originálu pokladničného dokladu alebo faktúry. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame odoslaný tovar poistiť.
  • Predávajúci rozhodne o reklamácii bežne do 14 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  • Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné vrátane nákladov na doručenie opraveného tovaru Kupujúcemu.
  • Záruka sa nevzťahuje na chyby, vady, nedostatky a poškodenia, ktoré vznikli v dôsledku používania, opotrebenia, nesprávneho používania alebo nesprávneho ošetrovania tovaru zo strany zákazníka. Zákazník je povinný pred prvým použitím výrobku si najskôr riadne preštudovať priložený návod na použitie, ktorý je pribalený ku každému produktu a riadiť sa pokynmi uvedenými v tomto návode. V prípade potreby na vyžiadanie zašleme opakovane návod na použitie k produktom z našej ponuky, ak boli zakúpene v našom obchode.
  • Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
  • O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje budú spracované podľa zákona 122/2013.Rešpektujeme vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie nákupoch za vyššie stanovených podmienok.
 

Translate »